Ustawa o dostępności cyfrowej z dnia 4.09.2019 r.

14.02.2021

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nowelizuje prawo dotyczące dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów publicznych. To bardzo ważny akt prawny, którego niewdrożenie w życie może spowodować nałożenie na podmiot kar finansowych (nawet do 10 tys. zł!).

Dostępność cyfrowa wymagana przez ustawę to nic innego jak zgodność z wymogami WCAG 2.1 AA (wcześniej w Polsce obowiązywały wytyczne WCAG 2.0. AA). Szczegółowe zasady tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych w zgodzie z nową ustawą opisujemy tutaj.

Dostępność stron i aplikacji wymagana jest od podmiotów publicznych, a więc na przykład urzędów gminy, magistratów, szkół, uczelni, szpitali państwowych archiwów miejskich, bibliotek itd. (pełna lista stron internetowych i aplikacji mobilnych należących do podmiotów publicznych dostępna jest tutaj. Dodatkowo dostępność wymagana jest od niektórych NGO, zwłaszcza tych, których działalność opiera się na rzecz wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnościami. Inne przepisy doprecyzowują jednak, że dostępność wymagana jest od wszystkich organizacji pozarządowych, które korzystają z dotacji unijnych – niespełnienie tego kryterium może doprowadzić do utraty finansowania!

Ustawa określa elementy, które bezwględnie muszą być na stronie dostępne:

 • dane kontaktowe albo link do BIP
 • narzędzia kontaktowe (np. formularze, tłumacz migowy dostępny online)
 • nawigacja
 • deklaracja dostępności
 • ważne informacje związane z sytuacjami kryzysowymi
 • dokumenty urzędowe i wzory dokumentów przeznaczone do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Wymieniono też elementy, które nie muszą być dostępne:

 • multimedia prezentowane na żywo
 • archiwalne (sprzed 23.09.2018 r.) dokumenty tekstowe, graficzne, prezentacje multimedialne, o ile ich dostępność nie jest konieczna do realizacji bieżących zadań
 • archiwalne (sprzed 23.09.2019 r.) materiały z intranetu i ekstranetu
 • archiwalne (sprzed 23.09.2020 r.) multimedia
 • niektóre mapy, o ile zapewniono do nich alternatywny dostęp
 • niektóre zabytki i dzieła sztuki
 • treści od innych podmiotów

Podmioty, których dotyczy ustawa, zobowiązane są umieścić na swojej stronie tzw. deklarację dostępności. Deklaracja dostępności jest to cyfrowy dokument sporządzany według wzoru Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczy dostępności cyfrowej strony www lub aplikacji mobilnej. Dokument ten wymaga corocznej aktualizacji do końca marca lub częściej, w  przypadku wprowadzania znaczących zmian na stronie. W przypadku stron www powinien być dostępny z poziomu nawigacji, a w przypadku aplikacji mobilnej należy umieścić go w miejscu, z którego aplikacja jest pobierana.

Co powinna zawierać deklaracja dostępności?

 1. Status pod względem dostępności z WCAG 2.1 AA
 2. Treści niedostępne – trzeba je wymienić i podać powód niedostępności
 3. Oświadczenie w sprawie dostępności
 4. Dodatkowe elementy deklaracji wynikające z ustawy

(Szczegóły w przytoczonym wyżej wzorze.)

Mimo że ustawa o dostępności cyfrowej wymaga podejmowania działań włączających na stronach internetowych podmiotów publicznych, na pewno warto wdrażać te rozwiązania szerzej. Strona dostępna, to strona z której może korzystać więcej osób, a to oznacza więcej klientów dla prywatnych przedsiębiorców.